Uw privacy

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle bedrijven die omgaan met persoonsgegevens voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving AVG die dan van kracht is.

Neemt u contact met mij op via mail, voicemail, contactformulier of op een andere manier voor informatie of het maken van een afspraak, dan geeft u automatisch toestemming om contact met u op te nemen zodat ik u de informatie kan verstrekken of om u te bellen of mailen om met u een afspraak te maken. Uw naam, telefoonnummer en mailadres zijn daarvoor voldoende. Uw gegevens worden niet gebruikt om een nieuwsbrief te sturen.

Overeenkomst

Indien u met studio Zomereik een overeenkomst sluit dan heb ik de volgende gegevens nodig:
Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en mailadres (voor facturatie en boekhouding, het maken van afspraken)

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:
• ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens
• uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden m.u.v. de belastingdienst (wettelijke regel), kunt u zelf altijd inzien, eventueel laten corrigeren en laten vernietigen (volgens de wettelijke regels)
• uw gegevens voor de factuur (naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres) digitaal worden verwerkt in een beveiligde computer
• ik geen onnodige gegevens zal vragen.

Toestemming
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.